Dřevovláknitá deska

Dřevovláknitá deska

STEICO – dřevovláknité izolace

Difúzně otevřené materiály

Nikdo by si dobrovolně nepřetáhl přes hlavu plastový sáček. Mnoho domů je však stále izolováno difúzně uzavřenými materiály, které zabraňují dýchání stěn. STEICO izolační materiály jsou kompletně difúzně otevřené a fungují jako dobré funkční oblečení. Vlhkost vznikající např. při vaření, bydlení nebo sprchování je odváděna ven. Tak je konstrukce značně více odolná proti plísním a vlhkostním škodám. Kromě toho jsou dřevovláknité izolační desky nasákavé (schopné sorpce), tzn., že mohou regulovat vlhkostní výkyvy. STEICO izolační desky mohou v případě potřeby až do 20 % své vlastní hmotnosti utlumit vlhkost, aniž by došlo ke kondenzaci vody. Tato vlhkost se může opět odpařit ven nebo dovnitř. Takto disponují STEICO izolační desky oproti většině konvenčních materiálů značně vyšší schopností akumulovat vlhkost a podstatně tak přispívají k trvalé ochraně objektu. Pro svoje vlastnosti jsou materiály STEICO vhodné především v difúzně otevřených konstrukcích.

Dřevovláknité izolace mají jedinečnou schopnost absorbovat vlhkost

Zdravé bydlení

Dřevovláknité materiály izolují zároveň tepelně i akusticky a při jejich použití lze uspořit značné náklady na energie. Díky jejich výjimečným izolačním vlastnostem je v domech velmi zdravé mikroklima. Izolace chrání konstrukce před vlhkostí a proti plísním a tím se vytvářejí velmi dobré hygienické podmínky v obytných místnostech. Výrobky STEICO jsou velmi lehce opracovatelné, nedráždí pokožku a mají dlouhou životnost.

Ochrana před ztrátou tepla v zimě – izolace před teplem létě

V celém světě se pro chlazení budov spotřebuje více energie než pro jejich vytápění. Pomocí dřevovláknitých izolací se však dá nejenom ušetřit na klimatizačním zařízení, ale také docela značná část nákladů na vytápění v zimě.

Hlavním účelem tepelné izolace v létě je zpoždění pronikání tepla přes konstrukci budovy. Dřevovláknité izolace kromě nízké tepelné vodivosti se vyznačují velmi vysokou akumulací tepla. Hromadí tepelnou energii celý den a propouštějí teplo do místnosti teprve po 12 hodinách, kdy je venku chladněji. To je tzv. fázový posun. V zimě dobře izolovaná stavba snižuje ztráty energie, což prakticky znamená nižší emise CO.