Výhody dřevostaveb

Moderní dřevěné domy jsou v zahraničí dlouhodobě velmi populární a jejich popularita stoupá i u nás. Na pohled vypadají dřevostavby stejně jako zděné domy a přitom jsou cenově mnohem výhodnější, rychle postavené. Dřevostavby na klíč splňují všechny požadavky na moderní a příjemné bydlení.

Nízkoenergetické dřevostavby

Nenavyšovaní ceny během výstavby

cena dřevostaveb od firmy R+R Dřevos s.r.o. vychází z katalogových cen a nenavyšuje se o další položky.

Výstavba o 20 % levnější

Dřevěné stavební prvky jsou bezesporu lehčí, čímž je usnadněna manipulace s nimi a kompletace stavby — oproti zděné konstrukci je dřevostavba rychleji dokončena a logicky by proto výstavba měla být levnější.

Náklady na vytápění až o 70 % nižší

Pro nízkoenergetické domy je kromě minimální spotřeby energie charakteristická také instalace řízené ventilace s účinnou rekuperací, která by měla recyklovat alespoň 90 procent z vloženého tepla zpět a musí přitom zajistit výměnu až 60 procent vnitřního objemu vzduchu za hodinu. Díky tomu a za pomoci izolace vnitřního prostředí domu se celoroční spotřeba energie na vytápění nízkoenergetického domu pohybuje do 50 kWh/m2 za rok.

Kategorie domu Potřeba tepla na vytápění(kWh/m2a)*
Starší dům200 a více
Současná novostavba (dle stav. předpisů)80-120
Nízkoenergetický dům15-50
Pasivní dům5-15
Nulový dům0-5

Možnosti vytápění:

  • Krbová vložka v kombinací s elektrickými přímotopy
  • Plynový kotel
  • Kotle na tuhá paliva a dřevo
  • Kotle na biomasu
  • Tepelné čerpadlo
  • Solární systémy pro ohřev vody a přitápění

U posledních tří, možnost podpory ze státního fondu životního prostředí ČR

Rychlá výstavba 3 – 6 měsíců

Více než kdekoliv jinde zde platí pořekadlo „Čas jsou peníze“. Dřevostavby se díky unikátnímu konstrukčnímu systému vyznačují velmi krátkou dobou výstavby – pouhých 3 až 6 měsíců, což je minimálně o půl roku méně než u klasických staveb. Nejenže se dříve nastěhujete do nového, ale také ušetříte desetitisíce korun na nájmu a energiích, další desetitisíce korun uspoříte díky rychlému vyčerpání hypotéky na jinak ušlých úrocích.

Suchý proces výstavby

Suchý proces výstavby má bezesporu své výhody a to:

  • Po zatvrdnutí základové desky (cca 14 dnů) lze začít se samotnou výstavbou. Toto je umožněno díky nízké hmotnosti konstrukce domu
  • Jelikož stavba neobsahuje vodu, není potřeba stavbu nechat přes zimu vymrznout
  • Nízká hmotnost domu také umožňuje menší základy, bez vnitřních základových pásů a možnost výstavby v místech s měkčím podložím

Více vnitřního prostoru

o 10 % obytné plochy více než u jiných typů staveb. U průměrně velkého domu tím získáte 20 m 2 navíc, tedy celý jeden pokoj navíc zdarma. Šířka stěn naších dřevostaveb je v základu 26 cm a to při tepelném odporu 5,2 kW / m2 . Zděné stavby, aby dosáhly stejného tepelného odporu, by potřebovaly šířku stěny minimálně 63 cm

Příjemné vnitřní klima

Vytápění a problémy s kondenzací vodní páry uvnitř budovy jsou složitou problematikou. Jejím ekonomicky výhodným řešením je rekuperační jednotka, která vyřeší recyklaci již jednou zaplaceného tepla a otázku zdravotně nezávadného prostředí domu. Rekuperační jednotka je nejjednodušší energetickou recyklační jednotkou, sestavenou z výměníku tepla, ventilátoru na přívodu vzduchu do domu a na odvodu z domu. Pracuje na principu předávání tepla do výměníku z odcházejícího vzduchu a nahřívání vzduchu přicházejícího do domu.

Pro snížení provozních nákladů se rekuperační jednotka doplňuje o přívod vzduchu přes zemní registr (plastová trubka v nezámrzné hloubce), díky němuž může být vstupující vzduch v zimě předehřát až o 10 °C a v létě naopak o tutéž teplotu ochlazen. Získáváme tak i levné chlazení vnitřního objemu domu v letním období.

Mikroklima uvnitř domu a výměna vzduchu nutného pro zdraví jsou společně řízeny automatikou. Do systému nasávání vzduchu z vnějšího prostředí můžeme vestavět pylové a prachové filtry, čímž vytvoříme vhodné podmínky pro alergiky. Systém samotné rekuperační jednotky nám nemůže zajistit vlastní vytápění domu, ale není nic jednoduššího, než za výměník do vstupu čerstvého vzduchu zařadit ohřívací jednotku.

Ekologická stavba

Dřevo je téměř zcela recyklovatelný materiál (i díky tomu roste zájem o dřevostavby hlavně ve vyspělých zemích) a zároveň patří mezi obnovitelné zdroje. Také jeho zpracování je šetrné k přírodě a životnímu prostředí.

Oproti ostatním významným stavebním materiálům je dřevo úsporné při spotřebě energie, a to jak během počátečního zpracování, tak i při samotné stavbě, a v neposlední řadě i v závěru své existence, kdy není zapotřebí pro likvidaci dřeva energii dodávat, ale naopak je možné ji získat. Tím je zároveň vyřešen i problém s odvozem a uskladněním odpadu.