Zdravé bydlení

Zdravé bydlení

Difůzně otevřená konstrukce

Výstavba v našem pojetí je prováděná montáží konstrukčních profilů KVH přímo na staveništi (letmá montáž 2by4). Nejsme příznivci „balení dřevostaveb do polystyrenu“ a spoléhání se na parotěsnou folii (resp. na pásky, které ji spojují), která by měla vydržet celou životnost domu (min. 100 let). Proto našim klientům přinášíme difůzně otevřenou skladbu stěny ve standardu. Nabízíme vám tu nejlepší technologii s ohledem na životní prostředí – technologii

Proč používáme technologii R+R Dřevos s.r.o.

 • zdravé bydlení – domy si stavíme především proto, abychom si v nich zajistili pohodlné a zdravotně nezávadné vnitřní prostředí. Používáme proto minerální vatu ROKVOL ,ISOVER a fasádní dřevovláknité desky STEIKO
 • difůzně otevřená skladba stěny – určitá prodyšnost obvodového pláště napomáhá k vytvoření zdravého a kvalitního vnitřního prostředí. Také tato vlastnost výrazně ovlivňuje i bezpečnost konstrukce stavby z pohledu působení vlhkosti. Zcela neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce stěn a zateplených podkroví jsou potenciálně rizikové, a to především ze dvou důvodů:
  • vytvářejí dobré podmínky pro vznik povrchových plísní v interiérech staveb, jsou příznivým prostředím pro růst a šíření kolonií bakterií a dalších mikrobiologických kultur. Uvedená rizika vznikají i u jinak dobře větraných místností; ani v těchto případech není dobře možné spolehlivě zajistit provětrávání například mezer za nábytkem, různých kapes, zákoutí atd.
  • neprodyšné (difúzně uzavřené) konstrukce nemají přirozenou regenerační schopnost zbavit se nadbytečné vlhkosti. Pokud se do konstrukce dostane nadměrné množství vody (během montáže, poruchou střešního pláště, vadou hydroizolace, porušením rozvodů vody apod.), konstrukce se jí sama nedokáže zbavit. Vzniká tak skutečné riziko biologické degradace konstrukce (hniloba apod.).
  • jedná se o certifikovaný systém – oproti naší konkurenci, která používá převzatou či obvykle používanou skladbu stěny, byl náš systém certifikován (požární odolnost, kondenzace vody v konstrukci apod.)

Odpovědí na tyto problémy je konstrukční koncept tzv. difúzně otevřených konstrukcí. Tyto konstrukce v rozumné míře připouštějí difúzi vodních par; to vede jednak k „mikroventilaci“ povrchů, která snižuje riziko osídlení mikrobiologickými kulturami, jednak umožňuje samovolné vysýchání konst

Založení stavby a podlaha

Realizujeme osvědčené techniky zakládání, snažíme se klientovi ušetřit rozpočet a maximalizovat tloušťky izolací. Oproti všeobecně používané základové desce, kterou nabízíme ve standardu, dokážeme realizovat i založení na zvýšených základových pasech (crawl space) – podlahový rošt o tloušťce 24cm (vyplněný izolací) je „posazen“ na jednu řadu ztraceného bednění. Pod stavbou je tedy provětrávaná mezera, není třeba izolace proti vodě ani radonu. Ve standardu pak máte výborných 24 cm izolace v podlaze. Podlahový rošt je shora zaklopen OSB deskou o tl. 22mm, na kterou je aplikována betonová mazanina o tl. 50mm. Obdobný je i způsob založení na zemní vruty. Podívejte se na naše realizace.

Další výhody technologie

 • bezformaldehydová technologie
 • žádné parozábrany
 • zdravé vnitřní prostředí staveb
 • letní i zimní tepelná stabilita
 • regenerační schopnost při vlhkostní havárii
 • šetrnost k životnímu prostředí i k peněžence

Dřevo – nadčasový materiál

Dřevo jako nadčasový stavební materiál vždy byl, je a bude velmi oblíbený stavební materiál. Používal se od pradávna a dřevěné sruby postavené před staletími dodnes dokazují kvalitu dřeva jako stavebního materiálu. Trh nabízí širokou škálu domácích, severských i exotických dřevin, které se dají použít jak v exteriéru, tak interiéru rodinných domů a dřevostaveb. Dřevo lze kombinovat s různými stavebními materiály jako cihlami, plechem nebo různými omítkami.

Přednosti dřeva

Dřevo má malou objemovou hmotnost, vysokou pevnost v tahu a tlaku a velmi dobře se opracovává. Vydrží velmi mnoho a dobře se biologicky likviduje. Existuje asi málo věcí, které by ze dřeva nešly vyrobit.

Dobrá tepelná izolace

Největší předností dřeva je jeho dobrá tepelná izolace. V kombinaci s kvalitními izolačními materiály umožňují postavit dům s mnohem tenčími stěnami a přitom zachovat stejný tepelný komfort jako u kamenného nebo cihlového domu.

Kvalitní ošetření a údržba

Před samotnou stavbou musí být dřevo ošetřeno proti dřevokazným houbám, plísním a zemní vlhkosti. Je důležité, aby voda nepronikala do vnitřních vrstev a do samotného objektu. Prodloužené přesahy střechy umožní prodloužení životnosti stavby.

Ekologický materiál

Z hlediska ekologie se jedná o snadno obnovitelný zdroj zcela přírodního původu. V České republice tvoří podíl lesní půdy skoro 34 % z jeho celkové rozlohy. Ročně se v ČR vytěží méně dřeva, než se vysadí. Názory, že se těžením se lesy likvidují, tak nejsou založena na pravdě.

Životnost dřevostavby

Dřevostavba se začne opotřebovávat asi po 50 letech, ale při správné údržbě vydrží minimálně 150 let a více, což dokazují staleté dřevěné stavby.