Difůzně uzavřená

Technický popis rozsahu dodávky „RHS“ – dif. uzavřená skladba

Jedná se o dodávku rodinného domu pro dokončení. Dům je zvenku hotový včetně oken, vchodových dveří, příp. garážových vrat, fasády, krytiny, veškerých klempířských prvků a zateplení základové

desky a soklu. V interiéru je dům připravený na hrubé rozvody rozvody řemesel v instalačních předstěnách obvodových stěn, v příčkách, které jsou jednostranně opláštěné a v instalačních roštech podhledů. Pro dokončení domu zbývá provést:

 • rozvody řemesel (voda, kanalizace, vytápění, elektro, vzduchotechnika a hromosvod)
 • akustická izolace příček
 • opláštění příček (z druhé strany), obvodových stěn (zevnitř) a podhledů deskami Rigistabil
 • hrubé konstrukce podlah (tepelné a akustické izolace + potěry nebo suché podlahy)
 • tmelení a broušení SDK konstrukcí
 • malba
 • obklady, dlažby
 • kompletace zařizovacích předmětů
 • podlahy
 • kuchyňská linka
 • kompletace elektro

Stěny

Skladba obvodových stěn (z vnější strany)

 • omítka silikonová bílá, zatíraná, zrno 1,0-1,5 mm
 • fasádní zateplovací systém (tloušťka izolantu EPS 100 mm) vč. všech systémových lišt (okenní lišty, rohové lišty, zakládací lišty)
 • konstrukční deska OSB tl. 15,0 mm s penetrací
 • nosná sloupková konstrukce z hranolu KVH vyplněná tepelnou izolací tl. 160 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • konstrukční deska OSB tl. 15,0 mm s penetrací
 • instalační předstěna tl. 60 mm
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm

Skladba vnitřních nosných i nenosných stěn

 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm (jednostranně)
 • nosná sloupková konstrukce z hranol KVH

Součástí dodávky domu je zateplení základové konstrukce extrudovaným polystyrénem XPS tl. 60 mm. Nadzemní část (sokl) výšky cca 20 cm, XPS s povrchovou úpravou lepidlem s armovací síťkou a část pod terénem (základové zdivo) výšky cca 80 cm, XPS bez povrchové úpravy.

Pohledové dřevné nosné prvky v interiéru a exteriér u (sloupy, průvlaky) jsou z lepeného pohledové lamelového dřeva BSH, opatřené vysoce kvalitním nátěrem dvojnásobnou lazurou ADLER LIGNOVIT LASUR.

Zakládací práh stěn v přízemí, kotvený k základové desce, je z modřínového dřeva, které vykazuje zvýšenou odolnost při kontaktu s vlhkostí.

Střechy

Střešní krytina – ploché střechy

 • střešní povlaková krytina Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) 1,5 mm mechanicky kotvená vč. podkladní geotextilie, vč. doplňkových lišt, lemování a doplňků z poplastovaného plechu Viplanyl
 • OSB 3 ECO P+D 22 mm
 • konstrukce krovu

Střešní krytina šikmé střechy >15°

 • střešní krytina IKO Schingels
 • Elastek40 special mineral
 • Smrkové desky, prkna 25mm
 • kontralatě impregnované 60 x 40 mm vč. těsnící pěny pod kontralatě
 • podstřešní difúzní fólie DEKTEN MULTI-PRO
 • konstrukce krovu

Součástí krytiny je anténní prostup a  odvětrání kanalizace.

 

Skladba krovu zatepleného krovu, podkrovní domy a přízemní rodinný dům  s tesařským krovem (shora dolů)

Krov klasické masivní tesařské vaznicové soustavy s krokvemi, pozednicemi středovými a vrcholovou vaznicí.

 • krytina, vč. laťování a podstřešní fólie (viz. skladba střechy)
 • krokve z hranolu KVH, vyplněné tepelnou izolací tl. 180 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • rošt podkrokevního zateplení z KVH hranolu vč. tepelné izolace tl. 100 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • parotěsná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH

Přesahy krovu jsou s přiznanými pohledovými krokvemi, vaznicemi a pozednicemi, shora zaklopeny palubkou 12 mm pero-drážka.

Skladba krovu přízemní rodinné domy s vazníkovým krovem (shora dolů)

 • krytina, vč. laťování a podstřešní fólie (viz. skladba střechy)
 • krov z vazníků spojovaných styčníkovými plechy z hranolu KVH
 • podstřešní nevytápěný prostor (půda)

Veškeré pohledové prvky, tj. přesahy krovu, palubky, štítové krokve, přesahy vaznic a pozednic a ostatní jsou opatřeny vysoce kvalitní tenkovrstvou dvojnásobnou lazurou

Přesahy vazníků a exteriérové podhledy vazníků jsou opatřeny podbitím s kontaktním zateplovacím systémem s omítkou.

Vodorovné konstrukce

Skladba podhledu podkrovní domy (shora dolů)

 • pochozí podlaha z OSB 3 ECO tl. 22 mm
 • konstrukce kleštin z hranolu KVH vyplněná tepelnou izolací tl. 180 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • rošt zateplení z KVH hranolu vč. tepelné izolace tl. 100 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • parotěsná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH

Skladba podhledu, podkrovní a přízemní rodinné domy s vazníkovým krovem (shora dolů)

 • konstrukce styčníkového vazníku z hranolu KVH
 • tepelná izolace
 • parotěsná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH tl. 40 mm

Strop mezi přízemím a patrem (shora dolů)

 • OSB 3 ECO 22 mm
 • stropní trámy z hranolu KVH vyplněné akustickou izolací tl. 100 mm (čedičová vata AKU≥40 kg/m3) 220 mm
 • instalační rošt z hranolu KVH tl. 40 mm

Okna, vchodové dveře a garážová vrata

Okna jsou plastová bílá s rozšířeným pětikomorovým rámem, profilový systém třídy A, zasklení je provedeno izolačním energeticky úsporným trojsklem (uw = 0,7 W/(m2. K). Otevíravá, sklápěcí s možností spárového větrání-mikroventilací. Bezpečnostní kování MACO, třída – základní bezpečnost.

Vchodové dveře jsou plastové bílé s pětikomorovým profilem s vysokou rázovou houževnatostí, profilový systém třídy A, zasklení energeticky úsporným dvojsklem (svislý pruh) sklo činčila (uw = 1,2 W/(m2. K) Vedlejší dveře jsou plné. Kování s tříbodovým zamykáním se závěsy  s bezpečnostní vložkou s odolností proti odvrtání. Madlo klika-koule-bílé. Stěny mají v místě stavebních otvorů, po obvodu, osazen izolační rám pro pasivní a nízkoenergetické domy, eliminující vznik tepelného mostu v místě montáže okenního nebo dveřního rámu.

Montážní spára je ošetřena vzduchotěsným systémem Isocell Airstop (vnitřní a vnější é pásky)

Venkovní parapety oken hliníkové vč. krytek-bílý elox. š. 150 mm (okna a francouzské dveře)

Vchodové dveře mají práh upraven okopovou lištou z nerezového plechu v místě vstupu.

Garážová vrata bílá lamelová, zateplená lamela 4 cm PUR izolací, s el. pohonem a dálkovým ovládáním – 1 ks.

Klempířské prvky

Veškeré klempířské prvky tj. okapové žlaby (půlkruhové), svody, oplechování a lemovaní, jsou provedeny z AL barveného plechu . Okapový svod je ukončen cca 20 cm nad terénem.

Zámečnické prvky

Zábradlí francouzských oken v patře je ocelové nerezové se svislými výplněmi

Ostatní prostupy a vzduchotechnika

 • Součásti dodávky je prostup v obvodové stěně v místě umístění digestoře Ø 125 mm, vč. venkovní mřížky se síťkou – bílé.
 • Ve spíži a venkovním skladu je součástí dodávky odvětrání na fasádu v obvodové stěně 2 x Ø 110 mm vč. venkovní mřížky se síťkou
 • V garáži jsou osazeny odvětrávací mřížky 2 x Ø 125 vč. venkovní mřížky se síťkou v protilehlých rozích.

Nadstandardní vybavení

Vybavení, které není součástí základní dodávky je na přání kalkulováno zvlášť a je součástí smlouvy jako její nedílná příloha.

Projekt

Součástí standardní dodávky domu je projekt pro stavební povolení rodinného domu přizpůsobený pozemku stavebníka v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2009 o dokumentaci staveb. Rozsah projektové dokumentace se týká projektové dokumentace na samotný rodinný dům v rozsahu prací daných standardním vybavením rodinného domu.

Projekt dále obsahuje:

 • PENB (Průkaz energetické náročnosti budov)
 • PBŘS (Požárně bezpečnostní řešení)
 • Posouzení rizik a projekt hromosvodu
 • Statické posouzení

Projektová dokumentace je předána ve 4 vyhotoveních

Projektová dokumentace neřeší: přípojky sítí, likvidaci dešťových vod, bourací práce, napojení na komunikaci, venkovní úpravy a další práce spojené se specifiky a připraveností konkrétního pozemku. Rozsah dokumentace lze po dohodě rozšířit.

Součástí cenové nabídky na projekt není vyřizování stavebního povolení ani zajišťování podkladů pro vypracování projektové dokumentace. V případě přání ze strany objednatele, může dodavatel podklady zajistit na náklady objednatele.