Difůzně otevřená

Technický popis rozsahu dodávky „HS“ – dif. otevřená skladba

Jedná se o dodávku rodinného domu v minimálním stupni dodávky. Součástí dodávky jsou jednostranně opláštěné sloupkové konstrukce obvodových stěn, stropní konstrukce, veškeré vnitřní stěny a konstrukce střechy (vč. opláštění, bednění, případně palubek a nátěrů) ukončená podstřešní fólií s okapnicí, bedněníma kompletní krytinu. U plochých střech ukončeno bedněním a PVC folijí..

Stěny

Skladba obvodových stěn (z vnější strany)

 • konstrukční deska OSB tl. 15.0 mm
 • nosná sloupková konstrukce z hranolu KVH 160 mm

Skladba vnitřních nosných i nenosných stěn

 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm (jednostranně)
 • nosná sloupková konstrukce z hranolu KVH 100mm

Součásti dodávky je instalování fólií během montáže pro pozdější napojení vzduchotěsné vrstvy. (stropní konstrukce, podhled, styk příčky s obvodovou stěnou atd.)

Pohledové dřevné nosné prvky v interiéru a exteriéru (sloupy, průvlaky) jsou z lepeného pohledové lamelového dřeva BSH, opatřené vysoce kvalitním nátěrem dvojnásobnou lazurou

Zakládací práh stěn v přízemí, kotvený k základové desce, je z modřínového dřeva, které vykazuje zvýšenou odolnost při kontaktu s vlhkostí.

Patní spára je ze strany interiéru opatřena vzduchotěsnou páskou Isocell omega těsnící páska š. 100 mm včetně penetrace.

Střechy

Střešní krytina – ploché střechy

 • střešní povlaková krytina Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) 1,5 mm mechanicky kotvená vč. podkladní geotextilie, vč. doplňkových lišt, lemování a doplňků z poplastovaného plechu Viplanyl
 • OSB 3 ECO P+D 22 mm
 • konstrukce krovu

Střešní krytina šikmé střechy >15°

 • střešní krytina IKO Schingels
 • Elastek40 special mineral
 • Smrkové desky, prkna 25mm
 • kontralatě impregnované 60 x 40 mm vč. těsnící pěny pod kontralatě
 • podstřešní difúzní fólie DEKTEN MULTI-PRO
 • konstrukce krovu

Součástí krytiny je anténní prostup a  odvětrání kanalizace.

Veškeré pohledové prvky, tj. přesahy krovu,palubky štítové krokve,přesahy vaznic a pozednice a ostatní jsou opatřeny vysoce kvalitní tenkovrstvou dvojnásobnou  lazurou.

Vodorovné konstrukce

Skladba podhledu podkrovní domy (shora dolů)

 • pochozí podlaha z OSB 3 ECO tl. 22 mm
 • konstrukce kleštin z hranolu KVH

Skladba podhledu, podkrovní a přízemní rodinné domy s vazníkovým krovem (shora dolů)

 • konstrukce styčníkového vazníku z hranolu KVH (spodní pás)

Strop mezi přízemím a patrem (shora dolů)

 • OSB 3 ECO 22 mm
 • stropní trámy z hranolu KVH vyplněné akustickou izolací tl. 100 mm (čedičová vata AKU≥40 kg/m3) 220 mm
 • instalační rošt z hranolu KVH tl. 40 mm

Stěny mají v místě stavebních otvorů, po obvodu, osazen izolační rám pro pasivní a nízkoenergetické domy, eliminující vznik tepelného mostu v místě montáže okenního nebo dveřního rámu.

Nadstandardní vybavení

Vybavení, které není součástí základní dodávky je na přání kalkulováno zvlášť a je součástí smlouvy jako její nedílná příloha.

Projekt

Součástí standardní dodávky domu je projekt pro stavební povolení rodinného domu přizpůsobený pozemku stavebníka v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2009 o dokumentaci staveb. Rozsah projektové dokumentace se týká projektové dokumentace na samotný rodinný dům v rozsahu prací daných standardním vybavením rodinného domu.

Projekt dále obsahuje:

 • PENB (Průkaz energetické náročnosti budov)
 • PBŘS (Požárně bezpečnostní řešení)
 • Posouzení rizik a projekt hromosvodu
 • Statické posouzení

Projektová dokumentace je předána ve 4 vyhotoveních.

Projektová dokumentace neřeší: přípojky sítí, likvidaci dešťových vod, bourací práce, napojení na komunikaci, venkovní úpravy a další práce spojené se specifiky a připraveností konkrétního pozemku. Rozsah dokumentace lze po dohodě rozšířit.

Součástí cenové nabídky na projekt není vyřizování stavebního povolení ani zajišťování podkladů pro vypracování projektové dokumentace. V případě přání ze strany objednatele, může dodavatel podklady zajistit na náklady objednatele.