Difůzně uzavřená

Technický popis rozsahu dodávky „na klíč“ – dif. uzavřená skladba

Stěny

Skladba obvodových stěn (z vnější strany)

 • omítka silikonová bílá, zatíraná, zrno 1,0-1,5 mm
 • fasádní zateplovací systém (tloušťka izolantu EPS 100 mm) vč. všech systémových lišt (okenní lišty, rohové lišty, zakládací lišty)
 • OSB Deska 15mm
 • nosná sloupková konstrukce z hranolu KVH vyplněná tepelnou izolací tl. 160 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • OSB Deska 15mm
 • instalační předstěna tl. 60 mm (na přání s dodatečnou tepelnou izolací)
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace

Součinitel prostupu tepla u = 0,16 W/(m2. K) vč. započítání vlivu tepelných mostů

Skladba vnitřních nosných i nenosných stěn

 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • nosná sloupková konstrukce z hranolu KVH vyplněná akustickou izolací tl. 100 mm (čedičová vata AKU≥40 kg/m3)
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 15,0 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace 

Součástí dodávky domu je zateplení základové konstrukce extrudovaným polystyrénem XPS tl. 60 mm. Nadzemní část (sokl)výšky cca 20 cm, XPS s povrchovou úpravou lepidlem s armovací síťkou a část pod terénem (základové zdivo) výšky cca 80 cm, XPS bez povrchové úpravy.

Pohledové dřevné nosné prvky v interiéru a exteriéru (sloupy, průvlaky) jsou z lepeného pohledové lamelového dřeva BSH, opatřené vysoce kvalitním nátěrem dvojnásobnou lazurou.

Zakládací práh stěn v přízemí, kotvený k základové desce, je z modřínového dřeva, které vykazuje zvýšenou odolnost při kontaktu s vlhkostí.

Střechy

Střešní krytina – ploché střechy

 • střešní povlaková krytina Fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) 1,5 mm mechanicky kotvená vč. podkladní geotextilie, vč. doplňkových lišt, lemování a doplňků z poplastovaného plechu Viplanyl
 • OSB 3 ECO P+D 22 mm
 • konstrukce krovu

Střešní krytina šikmé střechy >15°

 • střešní krytina IKO Schingels
 • Elastek40 special mineral
 • Smrkové desky, prkna 25mm
 • kontralatě impregnované 60 x 40 mm vč. těsnící pěny pod kontralatě
 • podstřešní difúzní fólie DEKTEN MULTI-PRO
 • konstrukce krovu

Součástí krytiny je anténní prostup a  odvětrání kanalizace.

Skladba krovu zatepleného krovu, podkrovní domy a přízemní rodinný dům  domy s tesařským krovem (shora dolů)

Krov klasické masivní tesařské vaznicové soustavy s krokvemi, pozednicemi středovými a vrcholovou vaznicí.

 • krytina, vč. laťování, kontralatí a podstřešní fólie (viz. skladba střechy)
 • krokve z hranolu KVH, vyplněné tepelnou izolací tl. 180 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • rošt podkrokevního zateplení z KVH hranolu vč. tepelné izolace tl. 100 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • parobrzdná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH vč. dodatečné tepelné izolace tl. 60 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace

Součinitel prostupu tepla u = 0,12 W/(m2. K) vč. započítání vlivu tepelných mostů.

Přesahy krovu jsou s přiznanými pohledovými krokvemi, vaznicemi a pozednicemi, shora zaklopeny palubkou 12 mm pero-drážka.

Skladba krovu přízemní rodinné domy s vazníkovým krovem (shora dolů)

 • krytina, vč. laťování, kontralatí a podstřešní fólie (viz. skladba střechy)
 • krov z vazníků spojovaných styčníkovými plechy z hranolu KVH
 • podstřešní nevytápěný prostor (půda)

Veškeré pohledové prvky, tj. přesahy krovu, palubky, štítové krokve, přesahy vaznic a pozednic a ostatní jsou opatřeny vysoce kvalitní tenkovrstvou dvojnásobnou lazurou.

Vodorovné konstrukce

Skladba podhledu podkrovní domy (shora dolů)

 • pochozí podlaha z OSB 3 ECO tl. 22 mm
 • konstrukce kleštin z hranolu KVH vyplněná tepelnou izolací tl. 180 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • rošt zateplení z KVH hranolu vč. tepelné izolace tl. 100 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • parobrzdná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH vč. dodatečné tepelné izolace tl. 60 mm (čedičová vata λ=0,035)
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace

Součinitel prostupu tepla u = 0,12 W/(m2. K) vč. započítání vlivu tepelných mostů.

Skladba podhledu, podkrovní a přízemní rodinné domy s vazníkovým krovem (shora dolů)

 • konstrukce styčníkového vazníku z hranolu KVH
 • tepelná izolace 200mm
 • parobrzdná fólie
 • instalační rošt pro sádrokarton z hranolu KVH tl. 40 mm
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace

Součinitel prostupu tepla u = 0,13 W/(m2. K) vč. započítání vlivu tepelných mostů.

Strop mezi přízemím a patrem (shora dolů)

 • konstrukce podlahy tl. 60-65 mm
 • OSB 3 ECO 22 mm
 • stropní trámy z hranolu KVH vyplněné akustickou izolací tl. 100 mm (čedičová vata AKU≥40 kg/m3) 220 mm
 • instalační rošt z hranolu KVH tl. 40 mm
 • konstrukční deska RIGISTABIL tl. 12,5 mm
 • dvojnásobný nátěr-bílý vč. penetrace

Podlahy

Konstrukce podlahy v podkroví nebo patře

 • konstrukce čisté podlahy (nášlapná vrstva) tl. 10-15 mm
 • konstrukce podlahy 50 mm
 • separační fólie vč. dělící a dilatační pásky
 • OSB deska  22 mm
 • konstrukce stropu

Konstrukce podlahy v přízemí (obytné místnosti)

 • konstrukce čisté podlahy (nášlapná vrstva) tl. 10 – 15 mm
 • cementový litý potěr 50 mm
 • separační fólie vč. dělící a dilatační pásky
 • polystyren podlahový EPS 100 Z (S) tl. 150 mm
 • základová konstrukce

Součinitel prostupu tepla u = 0,18 W/(m2. K) vč. za počítáním vlivu zeminy.

Konstrukce podlahy v nevytápěné garáži

 • keramická dlažba tl. 10 – 15 mm vč. lepidla
 • cementový litý potěr 80 mm
 • separační fólie vč. dělící a dilatační pásky
 • extrudovaný polystyrén XPS tl. 70 mm
 • základová konstrukce vč. hydroizolace

Okna, vchodové dveře a garážová vrata

Okna jsou plastová bílá s rozšířeným pětikomorovým rámem , profilový systém třídy A, zasklení je provedeno izolačním energeticky úsporným trojsklem (uw = 0,7 W/(m2. K). Otevíravá, sklápěcí s možností spárového větrání-mikroventilací. Bezpečnostní kování ,  základní bezpečnost.

Vchodové dveře jsou plastové bílé s pětikomorovým profilem  s vysokou rázovou houževnatostí, profilový systém třídy A, zasklení energeticky úsporným dvojsklem (svislý pruh) sklo činčila (uw = 1,2 W/(m2. K). Vedlejší dveře jsou plné. Kování s tříbodovým zamykáním se závěsy Dr. Hahn s bezpečnostní vložkou s odolností proti odvrtání. Madlo klika-koule-bílé.

 • Stěny mají v místě stavebních otvorů, po obvodu, osazen izolační rám pro pasivní a nízkoenergetické domy, eliminující vznik tepelného mostu v místě montáže okenního nebo dveřního rámu.
 • Montážní spára je ošetřena vzduchotěsným systémem Isocell Airstop (vnitřní a vnější é pásky)
 • Venkovní parapety oken hliníkové vč. krytek-bílý elox. š. 150 mm (okna a francouzské dveře)
 • Vchodové dveře mají práh upraven okopovou lištou z nerezového plechu v místě vstupu.

Garážová vrata bílá lamelová, zateplená lamela 4 cm PUR izolací, s el. pohonem a dálkovým ovládáním – 1 ks.

Klempířské prvky

Veškeré klempířské prvky tj. okapové žlaby (půlkruhové), svody, oplechování a lemovaní, jsou provedeny z AL barveného plechu . Okapový svod je ukončen cca 20 cm nad terénem.

Zámečnické prvky

Zábradlí francouzských oken v patře je  nerezové se svislými výplněmi.

Kanalizace

Vnitřní rozvody kanalizace jsou z KG szstem potrubí. Ležaté rozvody kanalizace jsou součástí dodávky základové desky. Součástí je odvětrání kanalizace nad střechu.

Součástí dodávky kanalizace není napojení kanalizace na přípojku kanalizace a venkovní rozvody kanalizace.

Vodovod

Vnitřní rozvody teplé i studené vody jsou z plastového potrubí s násuvnou izolací bez cirkulace.

Součástí dodávky vodoinstalace není napojení vnitřní instalace na přípojku vodovodu a venkovní rozvody vody.

Vytápění a příprava TUV

Vytápění zajištěno el. topnými panely , výkony dle tepelných ztrát. Regulace vytápění termostatickými hlavicemi v referenční místnosti (obývací pokoj).

Vytápění koupelen trubkovým otopným tělesem s topnou spirálou 1320.750 mm, topná tyč 600 W, vč. regulace.

Příprava TUV zajištěna svislým závěsným zásobníkovým ohřívačem  160 l.

Na přání teplovodní vytápění klasické nebo podlahové, el. topné kabely,  plynový kotel, tepelné čerpadlo.

Vnitřní elektroinstalace

Vnitřní elektroinstalace začíná od domovního rozvaděče (domovní rozvaděč je součástí dodávky). Rozvody provedeny v instalačních předstěnách, roštech a v podlaze. Vypínače a zásuvky z katalogu ABB-Tango bílé. Světelné vývody v místnostech jsou ukončeny paticí se žárovkou. Součástí dodávky je hromosvod a autonomní detektor kouře (na baterie).

 Součástí dodávky vnitřní elektroinstalace nejsou:

 • venkovní elektroměrový rozvaděč a připojení rozvaděče k domovnímu rozvaděči, příprava pro alarm, videotelefon, zvonek, zahradní elektroinstalace, venkovní bránu atd. (na přání)
 • osvětlovací tělesa

pozn: * přípravou se rozumí natažené průchodky s protahovacím drátem, zakončené krabičkou a příslušnou krytkou pro pozdější rozvody slaboproudu

Ostatní prostupy a vzduchotechnika

 • Součásti dodávky je prostup v obvodové stěně v místě umístění digestoře Ø 125 mm, vč. venkovní mřížky se síťkou – bílé.
 • Ve spíži a venkovním skladu je součástí dodávky odvětrání na fasádu v obvodové stěně 2 x Ø 110 mm vč. venkovní mřížky se síťkou a vnitřní uzavíratelné mřížky – bílé.
 • V garáži jsou osazeny odvětrávací mřížky 2 x Ø 125 vč. venkovní a vnitřní mřížky se síťkou v protilehlých rozích.
 • Ostatní místnosti bez oken (vnitřní sklad, komora, šatna apod.) jsou odvětrány mřížkami osazenými v interiérových dveřích.

Na přání: Systém výměny vzduchu se zpětným získáváním tepla – rekuperace vč. rozvodů vzduchotechniky s centrální jednotkou v technické místnosti.

Vzduchotěsnost a BLOWERDOOR TEST

Součástí standardní dodávky je komplexní systém pro vzduchotěsné uzavření stavby ISOCELL AIRSTOP.

Součástí standardní dodávky je provedení kontrolního blowerdoor testu dle normy – metoda B, který je proveden před zaklopením konstrukcí (po provedení všech rozvodů řemesel). Na přání: závěrečný certifikovaný blowerdoor test – metoda A.

Obklady

V místnostech s obklady (koupelny, technické místnosti a WC) jsou do výšky zárubní provedeny obklady na střih, bez okrasných prvků, rozměr 20(30) x 20(30) cm, nekalibrované, do tmele. Materiál obkladu v hodnotě 300,- Kč bez DPH. Vnější rohy jsou opatřeny nerezovými lištami.

Vnitřní dveře

Zárubeň obkladová Sapeli – Normal CPL laminát, Dveře Sapeli Elegant, CPL laminát, model 10 (plné). Do obývacího pokoje a haly model 40 (prosklené). Dveřní kování, klika se zámkem nebo s WC kováním, v hodnotě 500,- Kč bez DPH. Do místností bez oken (vnitřní sklad, komora, šatna) jsou ve dveřích osazeny ventilační mřížky Sapeli.

Vnitřní parapety

Vnitřní parapety bílé z MDF desky š. 160 mm.

Podlahové krytiny

V místnostech s dlažbou (zádveří, kuchyň, spíž, garáž, WC, technická místnost, koupelna, sklad) je provedena keramická dlažba rozměru 20(30) x 20(30) cm, nekalibrovaná, do tmele na střih. Materiál obkladu v hodnotě 300,- Kč bez DPH. V místnostech bez obkladů je dlažba doplněna o keramický sokl výšky cca 10 cm vč. stříšky nad soklem.

V koupelnách, na WC a v technických místnostech se sprchovým koutem, je součástí dodávky obkladů a dlažeb hydroizolační stěrka ( MAPEI nebo obdobná) celé podlahy a stěn v místě vany nebo sprchového koutu, včetně přechodových bandáží a doplňků pro vytvoření nepropustné hydroizolační vrstvy pod konstrukcí obkladů a dlažeb.

V ostatních místnostech lamino vč. podkladních vrstev (podložka Starlon), obvodových a přechodových lišt. Materiál v hodnotě 500 Kč/m2 bez DPH.

Zařizovací předměty

 • Vana JIKA LYRA 70 x 170 cm akrylát, rovná 231839, odtokový komplet chrom, baterie vanová směšovací nástěnná JIKA LYRA 321277, sprchový set LYRA-OLYMP 360270.01, včetně obezdění vany a obkladu.
 • Umyvadlo JIKA LYRA-PLUS 65 x 52 mm 814384, umyvadlová výpusť VF785CR click-clack, sifon umyvadlový pohledový JIKA MIO CHROM, baterie JIKA LYRA-PLUS, stojánková bez automatické zátky 3.1128.1.004.200.1 – chrom, rohové ventily Schell.
 • Umývátko JIKA LYRA-PLUS 45 x 37 815382, nebo rohové umývátko JIKA OLYMP 45 x 46 cm 816612, sifon umyvadlový pohledový JIKA MIO CHROM, umyvadlová výpusť VF785CR click-clack, baterie JIKA LYRA-PLUS, stojánková bez automatické zátky 3.1128.1.004.200.1 – chrom, rohové ventily Schell.
 • Sprchový kout 90 x 90 x 190 – čtvrtkruh, JIKA LYRA-PLUS 253382, sprchová vanička 90 x 90 – čtvrtkruh JIKA OLYMP 213822 akrylát, sprchová nástěnná podomítková baterie JIKA-LYRA 331277, sprchová sada JIKA-OLYMP s držákem a hadicí 1,7 m 360270.
 • Závěsný klozet JIKA LYRA-PLUS 530 x 360 x 350, sedátko LYRA-PLUS, DUROPLAST ANTIBAC, ovládací tlačítko Sigma-bílé, Geberit DUOFIX Special 111.355.00.5.
 • Součástí dodávky jsou rohové ventily Schell pro připojení myčky, dřezu, a pračky vč. odpadních výpustek.
 • Součástí dodávky je zahradní nezámrzný ventil Polar 20 – 50 cm osazený v obvodové stěně domu v místě technické místnosti nebo kuchyně.

Schodiště

Schodiště dřevěné, schodnicové, samonosné bez podstupnic nebo s podstupnicemi. (dle typu rodinného domu). Materiál lakovaný spárovaný buk. Zábradlí s madlem jednostranné dřevěné. Výplň zábradlí ze svislých bukových tyčí kruhového profilu.

Do půdního a podstřešního prostoru je přístup zajištěn půdními skládacími schody pro nízkoenergetické a pasivní domy – FAKRO LWT (u=0,51 W/m2.K)700 x 1200 mm.

Kuchyně

Kuchyňská linka a obklad za linkou není součástí dodávky rodinného domu.

Požární bezpečnost staveb

Rodinný dům musí být vybaven zařízením autonomní detekce a signalizace. Toto zařízení je součástí dodávky rodinného domu.

Rodinný dům musí být vybaven hasicím přístrojem s hasící schopností minimálně 34A. Hasicí přístroj není součástí dodávky rodinného domu.

Nadstandardní vybavení

Vybavení, které není součástí základní dodávky je na přání kalkulováno zvlášť a je součástí smlouvy jako její nedílná příloha.

Projekt

Součástí standardní dodávky domu je projekt pro stavební povolení rodinného domu přizpůsobený pozemku stavebníka v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2009 o dokumentaci staveb. Rozsah projektové dokumentace se týká projektové dokumentace na samotný rodinný dům v rozsahu prací daných standardním vybavením rodinného domu.

Projekt dále obsahuje:

 • PENB (Průkaz energetické náročnosti budov)
 • PBŘS (Požárně bezpečnostní řešení)
 • Posouzení rizik a projekt hromosvodu
 • Statické posouzení

Projektová dokumentace je předána ve 2 vyhotoveních.

Projektová dokumentace neřeší: přípojky sítí, likvidaci dešťových vod, bourací práce, napojení na komunikaci, venkovní úpravy a další práce spojené se specifiky a připraveností konkrétního pozemku. Rozsah dokumentace lze po dohodě rozšířit.

Součástí cenové nabídky na projekt není vyřizování stavebního povolení ani zajišťování podkladů pro vypracování projektové dokumentace. V případě přání ze strany objednatele, může dodavatel podklady zajistit na náklady objednatele.